کانون دفاتر پیشخوان

ثبت نام در طرح ملی پیشخوان پلاس آغاز گردید

بازدیدها: ۲۲۵۷ثبت نام در طرح ملی پیشخوان پلاس آغاز گردید. با توجه به ظرفیت محدود تخصیص…

سامانه ثبت نام واکسیناسیون برای دانش آموزان باز شد

بازدیدها: ۳۳۰ سامانه نوبت دهی واکسیناسیون کرونا برای متولدین ۱ مهر ۱۳۸۲ تا ۱ مهر ۱۳۸۳…

پیشنهاد کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در خصوص ساعات کاری با توجه شیوع ویروس کرونا

بازدیدها: ۴۳ روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه /دستور العمل های لازم در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا

بازدیدها: ۲۳