کانون دفاتر پیشخوان

برای مکاتبه با دستگاههای اجرایی به دفاتر مراجعه کنید

بازدیدها: ۱۴۵ دبیر کل شبکه دفاتر پیشخوان دولت: مردم می‌توانند به جای مراجعه به دستگاه‌های اجرایی…

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور

بازدیدها: ۴۶تحلیل شرایط پنج سال آینده کشوربا هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب و…

پیام تسلیت

بازدیدها: ۲۱ سرکار خانم میرزا بیگی مدیر محترم روابط عمومی با نهایت تأسف ضایعه غم بار…