کانون دفاتر پیشخوان

راهنمای ثبت و عضویت متقاضیان احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی یا صنعتی

بازدیدها: ۳۴۸به اطلاع متقاضیان محترم می رساند جهت عضویت و ثبت نام احداث نیروگاههای خورشیدی طبق…

نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بازدیدها: ۷۱۲نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و…

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان یزد

بازدیدها: ۴۸۸روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین جلسه کمیته کشوری به تاریخ ۹۹/۰/۹/۲۶ استان کردستان

بازدیدها: ۴۷۱روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه سیزدهمین کمیته کشوری به تاریخ۹۹/۰۹/۲۶ استان مرکزی

بازدیدها: ۱۴۷۰روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

سومین دوره آموزشی کارگزاری مفید ویژه دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۱۴۹۷ 🔹جلسه اول 🗓️جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ⏰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ 🔹مباحث: ▪️روند ثبت نام…