کانون دفاتر پیشخوان

بخشنامه /سازمان امور مالیاتی کشور ،معاونت مالیات بر ارزش افزوده

بازدیدها: ۳۵۴  روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بخشنامه /چاپ رنگی کارت سلامت

بازدیدها: ۷۵۹#وزارت_بهداشت_کارت_بهداشت ✅با توجه به تماس مکرر دفاتر محترم پیشخوان درخصوص موجود نبودن برخی ریبون های…

بخشنامه /چاپ رنگی کارت سلامت

بازدیدها: ۸۳۹روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: ۸۹۴اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه…

بخشنامه / ضرورت رعایت اصول بسته بندی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۱۰۲۵به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت می رساند ، رعایت اصول بسته بندی…

بخشنامه / شرایط حساس ایجاد شده از گسترش ویروس کرونا و تبعات آن در کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۱۱۰۲روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور