کانون دفاتر پیشخوان

بخشنامه /چاپ رنگی کارت سلامت

بازدیدها: ۵۲۱#وزارت_بهداشت_کارت_بهداشت ✅با توجه به تماس مکرر دفاتر محترم پیشخوان درخصوص موجود نبودن برخی ریبون های…

بخشنامه /چاپ رنگی کارت سلامت

بازدیدها: ۶۸۲روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: ۷۶۰اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه…

بخشنامه / ضرورت رعایت اصول بسته بندی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۸۳۸به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت می رساند ، رعایت اصول بسته بندی…

بخشنامه / شرایط حساس ایجاد شده از گسترش ویروس کرونا و تبعات آن در کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۹۸۴روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید -۱۹

بازدیدها: ۳۴۵راهنمای گام دوم مبارزه با کووید -۱۹/فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار…