کانون دفاتر پیشخوان

عید غدیر، بر حامیان راستین ولایت، مبارک باد

بازدیدها: ۱۴

امروز به هرکوچه اذان باید گفت

در وصف علی ز آسمان باید گفت

چون عید امیر مومنین است

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

عید غدیر خم مبارک باد

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور