کانون دفاتر پیشخوان

نامه جناب آقای دکتر فلاح دبیر کل محترم کانون به جناب آقای مهندس حی شاد مدیر کل محترم دفتر نظارت پستی و دفاتر پیشخوان خدمات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بازدیدها: ۲۶۳

برای دانلود فایل (pdf) کلیک نمایید.

نامه ۳۶۵

پیوست نامه   ۲۷۷ 

روابط عمومی کانون کشور دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور