کانون دفاتر پیشخوان

تسلیت

بازدیدها: ۹۶

جناب آقای حضرتی

همکار گرامی 

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور