کانون دفاتر پیشخوان

چرا جوملا ۱.۵ از کدگذاری utf-8 استفاده میکند؟

بازدیدها: ۲

چون تمام زبان های دنیا به خوبی با utf-8 کار میکنند به همین علت تیم جوملا تصمیم گرفت که در نسخه ۱.۵ از utf-8 استفاده نماید تا کاربران به زبان های مختلف دیگر نیازی به تغییر در هسته جوملا نداشته باشند.