کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه/صورت جلسه هفتمین کمیته کشوری

بازدیدها: ۸۸۲

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

کمیته رسیدگی به تخلفات کشوری در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ با حضور اعضاء برگزار شد. 

احکام زیر برای پرونده های ارجاعی از کارگروه استانی به تصویب رسید .

از آنجاییکه نماینده کانون کشوری عضو کارگروه مربوطه بوده و ضرورت اخذ مستندات قبل از برگزاری جلسات برای دفاع و کاهش جرایم متعلقه و اعمال عدالت ضروری است.

  از این پس دفاتری که در کارگروه های استانی برای آنها رای ارجاع به کارگروه کشوری صادر گردیده ،

می توانند دفاعیات و مستندات خود را تا قبل از برگزاری جلسات ارائه نمایند .

هم چنین با توجه به ضرورت اعمال رفتار حرفه ای از سوی دفاتر و رعایت حقوق مصرف کنندگان از این پس آرای صادره در کمیته کشوری رسیدگی به تخلفات به خصوص در خصوص عدم رعایت اخذ تعرفه های مصوب درج خواهد شد .

در همین خصوص پیوست ۲مصوبه شماره ۳جلسه ۲۸۹«شرایط و ضوابط رسیدگی به تخلفات» در بخش دستورالعمل های صادره در سایت کانون قابل رویت می باشد.

برای دانلود فایل PDF جدول تخلفات اینجا کلیک کنید .

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#صورتجلسه

#کمیته کشوری

#تخلفات

#احکام