کانون دفاتر پیشخوان

فراخوان شرکت بیمه ایران در خصوص آموزش بیمه به دفاتر پیشخوان متقاضی فروش بیمه نامه

بازدیدها: ۱۴۱۳

به اطلاع کلیه دفاتر محترم  پیشخوان دولت می رساند با توجه به تفاهم انجام شده با شرکت بیمه ایران در خصوص فروش بیمه نامه در دفاتر پیشخوان دولت ، دفاتر محترم مستلزم گذراندن آموزش های لازم می باشند که توسط بیمه ایران به صورت حضوری و مجازی صورت می پذیرد .لذا دفاتر متقاضی ، درخواست شرکت در دوره و شخص شرکت کننده را به کارگزاری پیشخوان دولت به آدرس ایمیل pishkhanbroker@gmail.com و یا شماره تلگرام ۰۹۹۰۹۲۹۵۴۶۰ارسال نمایند .

لازم به ذکر است دفاتر محترم می توانند با شماره ۶۶۹۳۳۵۲۴-۰۲۱و ۰۹۱۲۹۷۲۶۳۵۸نیز تماس حاصل نمایند .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#بیمه ایران

#فروش بیمه

#کارگزاری بیمه