کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / دومین نشست دفاتر پیشخوان فعال پستی در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۲۴۶

با توجه به جلسه اول برگزار شده و ابعاد و تبعات رفتارها و تصمیمات اتخاذ شده و با مرور تاریخی همکاری دفاتر پیشخوان دولت که با حضور کارشناسان حقوقی برگزار شد ضمن بررسی

  • آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری و اقدامات آتی شرکت پست جمهوری اسلامی
  • جدی شدن تصمیم به کاهش حق السهم دفاتر به حدود ۲۰ % در بخش قبول که بخشی از آن نیز بابت حسن انجام کار نگهداری می شود و عملا کارمزد دفاتر را تا آستانه ۱۰ %کاهش خواهد داد .
  • افزایش هزینه های تامین ملزومات و کاهش خدمات رسانی شرکت پست به دفاتر در این حوزه که خود باعث افزایش هزینه های دفاتر با توجه به نرخ تورم شده است .
  • تشویق دفاتر به تغییر ماهیت از پیشخوان خدمات دولت تبدیل به نمایندگی پستی که در مغایرت با مصوبه سازمان تنظیم مقررات می باشد .
  • تغییر شرایط عقد قرار داد با دفاتر و کاهش زمان آن

از جمله مسائلی بود که به آن پرداخت شده و ضمن تطبیق این موارد با ابلاغیه ها و مصوبات بالا دستی مقرر گردید تا تیم حقوقی با بررسی تمامی ابعاد و چهارچوبها نسبت به تدوین لوایح حقوقی در این خصوص اقدام لازم را به انجام برسانند .

در همین خصوص در حالی که دفاتر به خود پستچی گری و موارد مشابه متهم می شوند مدارک و مستنداتی ارائه گردید که حکایت از رانت های بزرگ اقتصادی دارد و دفاتر در این خصوص همواره دچار فشار و طرح های یکسویه بدون حضور نمایندگان اصلی خود می باشند به خصوص در شرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرده و اکثر کسب و کارها دچار چالش جدی شده اند . با توجه به جمع بندی های صورت گرفته مقرر شد تا سلسله برنامه هایی تدوین و در اولین فرصت مراتب با مسئولین شرکت پست جمهوری اسلامی در میان گذاشته شود و در صورت عدم حصول نتیجه مناسب  اقدامات آنها به مرحله اجرا گذاشته شود .

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور