کانون دفاتر پیشخوان

لینک های پرکاربرد

بازدیدها: ۶۱۲

درگاه ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

شرکت هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان

 


 

الف:

۱- دریافت تعهدنامه مالی و بورس – در سربرگ دفتر پرینت گرفته شود(pdf)
۲- قابل توجه دفاتر در خصوص تقسیم نامه سهام عدالت مشمولان متوفی
۳-قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و دفاتر ICT روستایی متقاضی استفاده از خدمات پورتال دفاتر پیشخوان خدمات دولت

۴– نمونه مهر رسمی دفاتر پیشخوان

۵- نرخ خدمات دفاتر در سال ۱۳۹۸ به تفکیک سهم دفتر


 

ب:

۱– دریافت راهنمای طرح ساین 

۲– فرم ثبت نام خط دوم ساین


 

پ:

۱– فرم شناسایی دفاتر پیشخوان دولت مجهز به امکانات ویژه جانبازان و معلولین

۲– فرم ثبت اطلاعات مربوط به دانشگاه / ارگان های سرویس تاییدیه تحصیلی

۳– فرم خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان

۴– فرم پیش ثبت نام درگاه قبول پستی

۵- فرم واگذاری نمایندگی اپراتورهای تلفن های همراه و اینترنت


 

ت:

۱– سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت