کانون دفاتر پیشخوان

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیته کشوری خراسان جنوبی

بازدیدها: ۱۹تصمیمات هشتمین جلسه کمیته کشوری خراسان جنوبی به تاریخ ۹۹/۰۴/۱۰ روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان…

صورتجلسه هشتمین کمیته کشوری خراسان شمالی

بازدیدها: ۱۱۹روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

صورتجلسه هشتمین کمیته کشوری استان مازندران

بازدیدها: ۵۳روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: ۲۸۷اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه…

اطلاعیه/ضرورت ارائه خدمات طبق روال قانونی در دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۹۹۷قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور با عنایت به ضرورت ارائه…

اطلاعیه/ نامه دکتر جنیدی به دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۶۷۹روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور