کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه شماره (۱۴)، محمد آخوندی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران

بازدیدها: ۴۸ نام و نام خانوادگی : محمد آخوندی تحصیلات : دکترای جامعه شناسی کارشناسی ارشد…

اطلاعیه شماره (۱۳)،رضا فیض الهی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان ایلام

بازدیدها: ۱۷ نام و نام خانوادگی : رضافیض الهی(فرزندشهید) سوابق اجرایی : ٣۵سال سابقه خدمت وتجربه…

اطلاعیه شماره (۱۲)،ابوالفضل دهقان کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان یزد

بازدیدها: ۲۸ نام و نام خانوادگی : ابوالفضل دهقان سوابق تحصیلی : کارشناس مدیریت سوابق اجرایی…

اطلاعیه شماره (۱۱)،مصطفی برنا کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان گلستان

بازدیدها: ۲۳ نام و نام خانوادگی : مصطفی برنا سوابق اجرایی : ۱۱سال دبیر و عضو…

اطلاعیه شماره (۱۰)،سید مجید صدری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران

بازدیدها: ۹۹ نام و نام خانوادگی : سید مجید صدری سوابق اجرایی : شرکت مخابرات ایران…

اطلاعیه شماره (۹)، خسرو سلجوقی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر

بازدیدها: ۱۹ نام و نام خانوادگی : خسرو سلجوقی سوابق تحصیلی :  کارشناس ارشد مدیریت (مهندسی…