کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه (۸)، ائتلاف گروه جهادی جوانان انقلابی شهر مقدس قم

بازدیدها: ۲۲ روابط عمومی  کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (۶)، مهدی محمد نبی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر

بازدیدها: ۵۸ نام و نام خانوادگی: مهدی محمد نبی تاریخ تولد: ۱۳۴۰ سوابق تحصیلی: – لیسانس…

اطلاعیه شماره (۵)،سهیل یحیی زاده کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران

بازدیدها: ۲۶ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور 

اطلاعیه شماره (۴)،علی اصغر قائمی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران ،ری و تجریش

بازدیدها: ۵۰ مردم عزیز و شریف شهر تهران اکنون که به لطف الهی و به برکت…

اطلاعیه شماره (۳)،علی مطهری کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران

بازدیدها: ۲۶ نام و نام خانوادگی : علی مطهری متولد ۱۳۴۴ شهرستان شبستر ( استان آذربایجان…

اطلاعیه شماره (۲)،سید حبیب طالبی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان قم و مشاور کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۳۰ نام و نام خانوداگی : سید حبیب طالبی فرزند محمد حسن اهل مازندران متولد…