کانون دفاتر پیشخوان

ویکی‌لیکس جزئیات ابزارهای هک سیا را منتشر کرد

بازدیدها: ۱ ویکی‌لیکس، اعلام کرد که به هزاران فایل دست یافته است که قابلیت‌های هک آژانس…