کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه / ضرورت اقدام ۳ماه قبل از انقضای پروانه دفتر

بازدیدها: ۲۷۲قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور  با عنایت به مفاد…

برای مکاتبه با دستگاههای اجرایی به دفاتر مراجعه کنید

بازدیدها: ۴۶۳ دبیر کل شبکه دفاتر پیشخوان دولت: مردم می‌توانند به جای مراجعه به دستگاه‌های اجرایی…

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور

بازدیدها: ۶۶۷تحلیل شرایط پنج سال آینده کشوربا هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب و…

پیام تسلیت

بازدیدها: ۵۴ سرکار خانم میرزا بیگی مدیر محترم روابط عمومی با نهایت تأسف ضایعه غم بار…

پیام تسلیت

بازدیدها: ۵۳سرکار خانم روشنایی همکار گرامی با کمال تاسف و تالم درگذشت پدربزرگ  گرامیتان  را به…

اطلاعیه /نامه دبیر کل کانون جناب آقای دکتر فلاح به جناب آقای مهندس همدانلو قائم مقام محترم هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بازدیدها: ۴۹۹                                          روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور