کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه شماره (۲)/ساعت شروع و پایان وقت کاری در کلیه دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۲۰۷

اطلاعیه /پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در فرآیندهای کارت هوشمند ملی

بازدیدها: ۲۱ روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (۱) /ساعات کاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۲۲۰قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور بسمه تعالی قابل…

اطلاعیه( شماره ۲) _ قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: ۶۱ پیرو اطلاعیه شماره (۱) به اطلاع می رساند حسب هماهنگی انجام شده با شرکت…

اطلاعیه/قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات اعتراض به حذف یارانه ها

بازدیدها: ۶۲ با توجه به اختلاف پیش آمده در نرخ خدمات ارائه شده فی ما بین…

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران(اطلاعیه شماره ۱)

بازدیدها: ۱۱۳به اطلاع می رساند حسب هماهنگی انجام شده با شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران…