کانون دفاتر پیشخوان

تعطیلی ۵ تا ۱۰ درصدی دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۴۵۸به گزارش روابط عمومی کانون ؛علی فلاح در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صدا وسیما، افزود: برای…