کانون دفاتر پیشخوان

لزوم تقویت نظارت بر عملکرد شورا‌ها

بازدیدها: ۱۶به گزارش  روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت به نقل از  خانه ملت؛…