کانون دفاتر پیشخوان

فرم دریافت واکسن کرونا رازی استان های تهران و البرز

بازدیدها: ۳۹۵ اطلاعیه دفاتر داوطلب که نسبت به ثبت نام در فرم زیر اقدام نمایند از…

ثبت نام واکسیناسیون کارکنان پیشخوان دولت

بازدیدها: ۸۵۷۹ اطلاعیه با عنایت به شرایط کشور و پاندومی بیماری کرونا و نظر به پیگیری…