کانون دفاتر پیشخوان

فرصت عملیاتی شدن سامانه مالیاتی تا اردیبهشت

بازدیدها: ۲۶۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تا اردیبهشت سال آینده برای…

لزوم الکترونیکی شدن نظام مالیات ستانی کشور

بازدیدها: ۱۱۴ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی اطلاعات اقتصادی…

اطلاعیه شماره (۶) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ الزام ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: ۴۷۴  پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه)…

اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: ۹۲۵اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه…