کانون دفاتر پیشخوان

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید -۱۹

بازدیدها: ۲۱۵راهنمای گام دوم مبارزه با کووید -۱۹/فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار…

اطلاعیه /تمدید اعتبار کلیه مجوزها و پروانه های صادره از سازمان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بازدیدها: ۲۹۶به شرح نامه پیوست ازسازمان تنظیم مقررات با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور…