قابل توجه انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور چاپ

نظر به درخواست انجمن‌های صنفی استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت جلسه هم‌اندیشی درخصوص نرخ‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 از ساعت 10:00 لغایت 14:00 در محل سالن اجتماعات کانون برگزار می‌گردد.
لذا از کلیه انجمن‌ها دعوت به عمل می‌آورد در این جلسه حضور بهم رسانند.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور