اطلاعیه درخصوص ریست گذرواژه درگاه خدمات چاپ

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهری و ICT روستائی متقاضی ریست گذرواژه (Password) درگاه خدمات، لطفاً جهت اطلاع از فرایند به سایت هلدینگ (www.icsco.ir)مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور