اطلاعیه /جایگزینی سرویس های جدید به جای سرویس موجود در سامانه پارتاک

بازدیدها: 1092 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده سرویس احراز هویت اتباع

بازدیدها: 3236برای دانلود لیست دفاتری که سرویس احراز هویت اتباع را انجام میدهند بر روی لینک…

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال

بازدیدها: 2281با توجه به تقاضای ارائه خدمات اتباع از سوی وزارت کشور حسب اعلام آن وزارتخانه…

اطلاعیه / وبینارآموزشی سامانه جدیدخدمات متمرکزثبت احوال (ثبت مکانیزه شناسنامه)

بازدیدها: 616به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت میرساند : وبینارآموزشی سامانه جدیدخدمات متمرکزثبت احوال(ثبت…

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام اتباع

بازدیدها: 1277با عنایت به گزارش واصله از سوی اداره کل اتباع وزارت کشور بعضی از دفاتر…

اطلاعیه شماره 1 ثبت نام اتباع

بازدیدها: 956با عنایت به نهایی شدن فرآیندهای اجرایی ثبت نام اتباع که فاقد سوابق ثبت اطلاع…