اطلاعیه /تمدید اعتبار کلیه مجوزها و پروانه های صادره از سازمان تا تاریخ 1399/03/31

بازدیدها: 326به شرح نامه پیوست ازسازمان تنظیم مقررات با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور…

اطلاعیه /صورتجلسه هفتمین جلسه کمیته کشوری

بازدیدها: 330قابل توجه دفاتری که پرونده آنها در هفتمین جلسه کمیته کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت…

اطلاعیه / سرویس سجام

بازدیدها: 1231به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارایه کننده سرویس سجام می رساند با توجه به خبرها…

اطلاعیه در خصوص خدمات روابط کار

بازدیدها: 396قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات  روابط کار  با عنایت به حجم…