نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

بازدیدها: 1286نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و…

اطلاعیه شماره (7) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: 2958 پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه) و…

نامه دبیر کل کانون به معاون وزیر ارتباطات با موضوع شرکت پست

بازدیدها: 928 نامه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت رئیس سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات…

نامه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت به رئیس سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع شرکت ملی پست ایران

بازدیدها: 3855نامه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت رئیس سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات رادیویی…

اطلاعیه شماره (6) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ الزام ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: 510  پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه)…

قطع سرویس های درگاه epishkhan.ir مورخ 17 و 18 مهرماه99

بازدیدها: 498 به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند  به منظور بروز رسانی ،…