پیگیری امور صنفی دفاتر پیشخوان استان تهران

بازدیدها: 348 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان تهران می رساند به جهت تسهیل و…

نامه جناب آقای دکتر فلاح دبیر کل محترم کانون به جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان در خصوص عدم واریز کارمزد پستی دفاتر از بهمن سال 1400

بازدیدها: 189 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

نامه جناب آقای حی شاد مدیر کل محترم دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص بررسی و تکمیل و رفع مغایرت اطلاعات ظرف مدت 20روز

بازدیدها: 215 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

نامه آقای طهرانی سرپرست محترم مدیریت بهره برداری به جناب دکتر فلاح دبیر کل محترم کانون در خصوص ارائه خدمات 22گانه شرکت گاز از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 153 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

واگذاری خدمات شركت گاز به دفاتر پيشخوان دولت

بازدیدها: 521دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت: همه خدمات شرکت گاز استان تهران به دفاتر پیشخوان…

آدرس و شماره های تماس جدید

بازدیدها: 1110آدرس : تهران، خیابان مطهری، خیابان سربداران، خیابان شهیدمرادحسین حسینی‌راد، پلاک 8 کد پستی: 1595954618…