اطلاعیه شماره (6)، مهدی محمد نبی کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر

بازدیدها: 83 نام و نام خانوادگی: مهدی محمد نبی تاریخ تولد: 1340 سوابق تحصیلی: – لیسانس…

اطلاعیه شماره (5)،سهیل یحیی زاده کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران

بازدیدها: 37 روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور 

اطلاعیه شماره (4)،علی اصغر قائمی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران ،ری و تجریش

بازدیدها: 57 مردم عزیز و شریف شهر تهران اکنون که به لطف الهی و به برکت…

اطلاعیه شماره (3)،علی مطهری کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان تهران

بازدیدها: 35 نام و نام خانوادگی : علی مطهری متولد ۱۳۴۴ شهرستان شبستر ( استان آذربایجان…

اطلاعیه شماره (2)،سید حبیب طالبی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای شهر استان قم و مشاور کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 35 نام و نام خانوداگی : سید حبیب طالبی فرزند محمد حسن اهل مازندران متولد…