بلاگ

گزارش امروز خبرگزاري ها در باره همايش ملي دفاتر پيشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 2خبرگزاري هاي : ايسنا / مهر / موج / آريا /سیبنا /  روزنامه هاي :…

رييس همايش در كنفرانس خبري : «دفاتر» با هر نامی باید با آیین نامه تازه دفاتر پیشخوان هماهنگ شوند

بازدیدها: 2  رييس ستاد همايش ملي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي  كشور در  کنفرانس خبری   اعلام كرد…

ويژه نامه همايش دفاتر پيشخوان منتشر مي شود

بازدیدها: 2با تشكيل ستاد خبري و هيات تحريريه ويژه نامه همايش ملي دفاتر پيشخوان دولت و…

ويژه نامه همايش دفاتر پيشخوان منتشر مي شود

بازدیدها: 4با تشكيل ستاد خبري و هيات تحريريه ويژه نامه همايش ملي دفاتر پيشخوان دولت و…

گزيده اي از ابلاغ سياستهاي كلي نظام اداري كشور

بازدیدها: 210 فرمان  مقام  معظم  رهبري در راستاي اهداف و  توانمندي هاي پيش بيني شده در…

ضرورت و اهميت برگزاري همايش ملي

بازدیدها: 1دريافت خدمات دولتي به صورت مساوي براي تمامي اقشار جامعه ، شناسايي مجراهاي ارتباطي و…