کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه در خصوص اختلال در سرویس کارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازدیدها: ۹

 


پیرو اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص قطع سرویس کارت بهداشت بعلت بدهی از آنجائیکه مراتب واریز وجه به صورت online به حساب خزانه وزارت بهداشت صورت می پذیرد و متاسفانه در سرفصل دانشگاه علوم پزشکی ایران تخصیص صورت گرفته است دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به علت عدم وصول مطالبات خود از دانشگاه ایران سرویس دفاتر را قطع نموده است.

در همین خصوص مراتب ضمن هماهنگی با دفتر جناب آقای دکتر سیاری معاون محترم وزیر در حال پیگیری می باشد که انشالله طی روزهای جاری با امکانات مناسبتر مرتفع خواهد شد.

لذا باتوجه به شایعاتی که از سوی بعضی از افراد ناخودآگاه صورت می گیرد مراتب جهت اطلاع دفاترعزیز اعلام می گردد.


روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور