تاریخچه

Views: 19497

مدیران ادواری کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

دوره های مدیریتی کانون

روسای کانون از ابتدا تا الان
۱.اقای طاهری خدمات ارتباطی سال ۸۴
۲.اقای امین از ابتدای سال ۸۵تا انتهای سال ۸۷
۳.دکتر فلاح پیشخوان دولت از ابتدای سال ۸۸ تا ابتدای سال ۹۳
۴.اقای حاجی صادقی از ابتدای سال ۹۳ تا الان

تاریخچه کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور
کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در سال 10/2/1384 و با عنوان کانون انجمن های صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات ، ارتباطی و تلفن همراه و با محوریت چند انجمن در استانهای کشور فعالیت خود را با اخذ مجوز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده است .
اولین دفتر کانون در محل وزارت ارتباطات و با محوریت و حمایت آقای دکتر قنبری معاون وزیر ارتباطات شکل گرفت .
کانون درطی مسیر خود فرآیند تغییر و تحول زیادی را طی نمود به گونه ای که در سال 1389کانون با توجه به تغییر قانون از حوزه دفاتر خدمات ارتباطی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت تغییر نام داد و پس از آن تا به امروز امور صنفی در حوزه های قانون گذاری ، احصاء خدمات ، تهیه و تدوین دستورالعمل های دولتی و مشارکت در بخش ها و کمیته های تخصصی را در کارنامه خود دارد . کانون در سال 1389با مصوبه هیأت وزیران و قانون برنامه پنجم توسعه به عضویت کارگروه راهبری ریاست جمهوری موضوع ماده 27آیین نامه ابلاغی دولت درآمد.
کانون ضمن عضویت در کمیته های تخصصی ،اجرایی و نرخ گزاری با ابلاغ ستاد حمل و نقل و سوخت کشور به عنوان مجری ماده 26آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت در آمد.
کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال 1393با ابلاغ ریاست محترم جمهوری به عضویت کمیسیون تخصصی دولت الکترونیک با حق رأی در آمد.
هم اینک کانون کشوری دارای 9عضو هیأت مدیره می باشد که در کنار رییس هیأت مدیره ، دبیر کل و خزانه دار به عنوان افراد صاحب اعضاء مجموعه می باشند .


روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور