انجمن های استانی

Views: 13159

انجمن های استانی دفاتر پیشخوان دولت :

انجمن های محترم استانی : در صورتی که تغییراتی در آدرس سایت اطلاع رسانی انجمن استانی خود دارید، لطفا آدرس سایت کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت را در پیوند های سایت خود قرار داده و طی یک نامه آدرس URL سایت استان خود را جهت درج در این صفحه ارسال نمایید.