خدمات حقوقی

Views: 8006

به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت می رساند، با توجه به مصوبات جدید سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی بابت ثبت شخصیت حقوقی برای دفاتر پیشخوان دولت و تبدیل این دفاتر به شخصیت حقوقی، کلیه خدمات ثبت شرکت و ثبت برند تجاری و همچنین اخذ پلمپ دفاتر تجاری برای ارائه به سازمان مالیات و غیره با هماهنگی کانون دفاتر پیشخوان صورت می پذیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید.

02166120906 داخلی 364

09304403726

یعقوبخانی مدیر حقوقی فن آوران اطلاعات پیشخوان