اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Visits: 2228اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات…

بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور در خصوص قانون پیشخوان

Visits: 777بیانیه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت کشور در خصوص قانون پیشخوان

اطلاعیه شماره (4) سرویس احراز هویت اتباع با موضوع تکریم اتباع و رعایت الزامات

Visits: 1797   اطلاعیه مهم در خصوص سرویس احراز هویت اتباع محترم با عنایت به برون…

بخشنامه /سازمان امور مالیاتی کشور ،معاونت مالیات بر ارزش افزوده

Visits: 1604  روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اعلام نرخ خدمات جدید سال 1399 از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

Visits: 134قابل توجه انجمنهای استانی و  دفاتر پیشخوان خدمات دولت نامه تعرفه  سرویس های جدید از…

بخشنامه /چاپ رنگی کارت سلامت

Visits: 1413#وزارت_بهداشت_کارت_بهداشت ✅با توجه به تماس مکرر دفاتر محترم پیشخوان درخصوص موجود نبودن برخی ریبون های…