نخستین دوره آموزشی آشنایی با کلیات بازار سرمایه ویژه اعضاء منتخب دفاتر پیشخوان دولت، شهر تهران والبرز برگزار می‌شود

Views: 203به گزارش روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی؛ سازمان…

خدمات جدید سازمان امورمالیاتی (سامانه خادم)

Views: 1343احتراما باعنایت به آماده شدن بستر خدمات سامانه خادم (ماده۱۰۰،مالیات مستغلات ،مالیات بردرآمد مشاغل)وارسال لیست…

مجوزهای کاغذی تا۲۵ اریبهشت اعتباردارد

Views: 170رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار گفت:افرادی که مجوز کسب وکارآنهاکاغذی است تا۲۵ اردیبهشت ماه…

تمدید دوماهه پروانه دفاتری که تاپایان اردیبهشت ماه اعتبار دارند…

Views: 135دفاتری که اعتبار پروانه انها تا پایان اریبهشت است به مدت دوماه تمدید می شود.…

انتخابات/ لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تهران

Views: 29

خدمات ثبت احوال دفاتر پیشخوان تا روزجمعه ازدسترس خارج است

Views: 166خدمات ثبت احوال دفاتر پیشخوان از روزچهارشنبه تا جمعه ازدسترس خارج خواهدبود. به گزارش روابط…