کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه شماره (۵۷) مالیات بر مشاغل خودرو/ ارایه سرویس از اول تیرماه ۹۶

بازدیدها: ۲۱

با توجه به پیگیری های انجام شده ، در خصوص شروع زمان اخذ اظهارنامه های مالیات مشاغل خودرویی ، به اطلاع میرساند با توجه به اعمال قوانین جدید ، این سرویس از اول تیرماه ۹۶ درفاتر پیشخوان دولت و براساس شرایط جدید به اجرا در خواهد آمد.

اطلاعیه بروز خواهد شد..

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور