کانون دفاتر پیشخوان

بازدید جناب آقای دکتر قاضی پور، نماینده محترم مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه ویژه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در کمیسیون صنایع مجلس

بازدیدها: ۰

در این بازدید جناب آقای دکتر قاضی پور از بخش های مختلف کانون کشوری دفاتر پیشخوان و هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان بازدید و ضمن سوال از نحوه و نوع فعالیت های انجام شده فنی و اجرائی نقطه نظراتی را اعلام نمودند که به زودی به صورت مبسوط اعلام خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور