کانون دفاتر پیشخوان

نرخ خدمات دفاتر در سال ۱۳۹۸ به تفکیک سهم دفتر

بازدیدها: ۲۲۵۷

بازنشر خبر


اطلاعیه
قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

جهت مشاهده تعرفه سال۹۸  به همراه حق السهم دفتر برروی تصویر کلیک کنید

۱.کلیه نرخ ها در بخش حق السهم دفاتر حداقل با ۴۰% افزایش نرخ همراه می باشد.
۲.ارزش افزوده خدمات در دل نرخ ها لحاظ شده است.
۳.با توجه به مذاکرات انجام شده در صورت افزایش غیر متعارف نرخ تورم امکان لحاظ نرخ در طول سال از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وجود خواهد داشت.
۴. جدول نرخ حاوی دو ستون بوده که سهم دفتر ونرخ کل مشخص گردیده است.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور