کانون دفاتر پیشخوان

جلسه توجیهی دفاتر ثبت احوال استان تهران برگزار شد

بازدیدها: ۱

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹، جلسه ای با حضور دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان درخصوص نرخ مصوب خدمات ثبت احوال و مصوبات ابلاغی برگزار و نقطه نظرات اجرائی با دفاتر در میان گذاشته شد و در این جلسه، کلیه اقدامات اجرائی و تخصیص براساس مصوبات و ابلاغیه‌ها و تبادل پیشنهادات و سؤال دفاتر پاسخ داده شد و در همین خصوص مقرر گردید لیست خدمات در دو ستون سهم دفتر و سایر هزینه‌های مصوب جهت اطلاع دفاتر در سایت و گروه‌های اطلاع‌رسانی درج گردد.

یادآوری می‌نماید با توجه به توضیحات داده شده برای حاضرین مقرر گردید مراتب به سایر دفاتر خدمات‌دهنده که در جلسه حضور نداشتند اطلاع‌رسانی شود.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور