کانون دفاتر پیشخوان

وقایع الکامپ۲۰۱۹ و پیشخوان دولت (۱)-تقدیر ستاد الکامپ از حضور پیشخوان دولت

بازدیدها: ۳

 

با توجه به حضور فعال و موثر مجموعه های تخصصی هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان در نمایشگاه الکامپ امسال لوح تقدیر حضور در نمایشگاه دریافت گردید.

 

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور