کانون دفاتر پیشخوان

تاریخچه

بازدیدها: ۸۶۰۷

مدیران ادواری کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

دوره های مدیریتی کانون

روسای کانون از ابتدا تا الان
۱.اقای طاهری خدمات ارتباطی سال ۸۴
۲.اقای امین از ابتدای سال ۸۵تا انتهای سال ۸۷
۳.دکتر فلاح پیشخوان دولت از ابتدای سال ۸۸ تا ابتدای سال ۹۳
۴.اقای حاجی صادقی از ابتدای سال ۹۳ تا الان

تاریخچه کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور
کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت در سال ۱۰/۲/۱۳۸۴ و با عنوان کانون انجمن های صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات ، ارتباطی و تلفن همراه و با محوریت چند انجمن در استانهای کشور فعالیت خود را با اخذ مجوز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده است .
اولین دفتر کانون در محل وزارت ارتباطات و با محوریت و حمایت آقای دکتر قنبری معاون وزیر ارتباطات شکل گرفت .
کانون درطی مسیر خود فرآیند تغییر و تحول زیادی را طی نمود به گونه ای که در سال ۱۳۸۹کانون با توجه به تغییر قانون از حوزه دفاتر خدمات ارتباطی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت تغییر نام داد و پس از آن تا به امروز امور صنفی در حوزه های قانون گذاری ، احصاء خدمات ، تهیه و تدوین دستورالعمل های دولتی و مشارکت در بخش ها و کمیته های تخصصی را در کارنامه خود دارد . کانون در سال ۱۳۸۹با مصوبه هیأت وزیران و قانون برنامه پنجم توسعه به عضویت کارگروه راهبری ریاست جمهوری موضوع ماده ۲۷آیین نامه ابلاغی دولت درآمد.
کانون ضمن عضویت در کمیته های تخصصی ،اجرایی و نرخ گزاری با ابلاغ ستاد حمل و نقل و سوخت کشور به عنوان مجری ماده ۲۶آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت در آمد.
کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال ۱۳۹۳با ابلاغ ریاست محترم جمهوری به عضویت کمیسیون تخصصی دولت الکترونیک با حق رأی در آمد.
هم اینک کانون کشوری دارای ۹عضو هیأت مدیره می باشد که در کنار رییس هیأت مدیره ، دبیر کل و خزانه دار به عنوان افراد صاحب اعضاء مجموعه می باشند .


روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور