پیام تسلیت به دبیر محترم انجمن دفاتر پیشخوان استان زنجان

Views: 73جناب آقای دکترفقیهی دبیر محترم انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان زنجان ضایعه درگذشت…