سیزدهین نمایشگاه فناوری‌نانو مهر برگزار می شود

بازدیدها: 112 این نمایشگاه از تاریخ ۹ الی ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی…