کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه/ نامه دکتر جنیدی به دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۶۴۲

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور