کانون دفاتر پیشخوان

شهادت دهمین امام شیعیان، امام علی‌النقی الهادی تسلیت باد

بازدیدها: ۲۱

ما سامرا نرفته گدای تو می‌شویم
ای مهربان امام فدای تو می‌شویم
هادی خلق، کوری چشمان گمرهان
پروانگان شمع عزای تو می‌شویم

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور