کانون دفاتر پیشخوان

آیا PDF از زبان فارسی پشتیبانی میکند؟

بازدیدها: ۸

بله ، در جوملا فارسی ۱.۵ این امکان بوجود آمده است که به صورت پیش فرض بتوانید مطالب را به صورت کامل به PDF تبدیل نمایید و دیگر نیازی به صرف هزینه برای خرید کامپوننت PDF فارسی نداشته باشید.