کانون دفاتر پیشخوان

جلسه بررسی موانع حاکم بر آیین نامه دفاتر پیشخوان دولت برگزار شد

بازدیدها: ۴

 news news
اصلاح آیین نامه دفتر پیشخوان خدمات دولت با رویکرد رفع مشکلات و نواقص مربوطه در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گفت.