پرداخت مکانیزه عوارض خودرو در ۳۹ شهر مازندران برونسپاری شده است

بازدیدها: ۲۰

 tablo 003
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران گفت: تاکنون ۳۹ شهرداری استان پرداخت مکانیزه عوارض خودرو را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کرده اند.