کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /نتایج و تصمیمات هشتمین جلسه کمیته کشوری

بازدیدها: ۴۵۶

قابل توجه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان کشور

آخرین تصمصیمات کارگروه تخلفات کشوری برای دفاتر به شرح صورتجلسه پیوست می باشد.

برای دریافت فایل (pdf)اینجا کلیک کنید .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#صورتجلسه #هشتمین کمیته کشوری #دفتر پیشخوان#دفاتر پیشخوان دولت